Resor

Kameran är alltid med på resor. Ibland blir det bilder i samband med något uppdrag, ibland av eget intresse. Byggnader och arkitektur har alltid intresserat mig. Liksom den ro som små natursköna platser skänker. Jag rör mig ofta lite vid sidan om de stora köptemplen på mina resor, just för att hitta idyllerna. Här är ett urval av stora och små platser. Fotograferade precis som jag själv vill ha dem.